Einde van huidige vorm Gezondheidszorg in zicht!

Introductie Leefstijl Gezondheidszorg


Opheffen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in zicht? Dit is geen 1 april grap! Lees verder en oordeel zelf.

De huidige gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar een gescheiden gezondheidszorg. Zorg, GGZ en Welzijn zijn drie zelfstandig opererende gezondheidszorgdiensten die niet (of nauwelijks) met elkaar samenwerken en daardoor zorgen voor een onvolledige gezondheidszorg in Nederland.

Even terug in de tijd. Waarom is die Gezondheidszorg gescheiden? Omdat in de 19e eeuw artsen vonden dat geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg een andere begeleiding en/of behandeling nodig hadden.

Welzijn was er toen nog niet. De medici maakten toen de grote fout om twee belangrijke dingen te scheiden, waarvan wijsgeer en filosoof Plato (427-347 v.Chr) al zei dat het een twee-eenheid was die niet te scheiden is. Plato had en heeft gelijk. Tijd voor een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg met werken in een drie-eenheid.

Gescheiden zorg is geen volledige zorg
Het streven naar gezondheidszorg die maximale zorg verleend, is de reden voor oprichting van Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Het doel van stichting IGZ+ is:

“Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk
realiseren van Leefstijl Gezondheidszorg in Nederland, 
dit in de ruimste zin van het woord.”

Wat betekent Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ)? Gezondheidsklachten zijn niet separaat te bekijken, de klachten van mensen bestaan (bijna) altijd uit de volgende 3 elementen:

De  3 elementen ( Mentaal | Fysiek | Omgeving ) hebben dagelijks invloed op elkaar  en staan met elkaar in verbinding. Zowel bij positieve ontwikkelingen als bij bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Lees meer hierover via deze link https://igzplus.nl/zorgconsument-dat-bent-u.

Toelichting: met een goede mentale conditie kunnen lichamelijke klachten beter worden ‘opgevangen’. Andersom ook; ben je lichamelijk fit, kunnen klachten als burn-out en depressie veelal worden voorkomen of bijdragen aan een sneller herstel.

Omgevingsfactoren kunnen negatief of positief weken bij lichamelijke of psychische klachten. Heb je een goed sociaal netwerk (familie, vrienden e.d.) zal herstel van zowel lichamelijke als psychische klachten over het algemeen sneller verlopen.

Hoe naar Leefstijl Gezondheidszorg
Stichting IGZ+ heeft hier al jaren over nagedacht en acht de tijd rijp om nu, 1 april 2019, het plan voor het realiseren van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) te lanceren.

Gezien het feit dat de gezondheidszorg al meer dan 100 jaar op de huidige wijze werkt is op een andere manier werken wel even wennen voor de ruim 17 miljoen zorgconsumenten, de ruim 2 miljoen zorgverleners binnen LGZ en de politiek, die de gezondheidszorg dient te veranderen. Net zoals bij het klimaatbeleid (2030-2050) duurt het nog wel even voordat doelstellingen kunnen worden behaald. Het is wel noodzaak om nu te beginnen.

Voorlichting | 2019 – 2022
Voor de voorlichting neemt stichting IGZ+ 3 jaar. Dit zijn 3 belangrijke jaren om mensen uit te leggen dat iedereen beter af is met een nieuwe vorm van gezondheidszorg. De praktijk wijst uit dat een integrale aanpak nodig is om kosten te besparen en betere zorg te verlenen.

Voorlichting zorgconsument
Net zoals bij de huidige gezondheidszorg wordt de huisarts van poortwachter binnen LGZ procesbeheerder. De meeste mensen met klachten gaan en blijven naar de huisarts gaan. Wat wel belangrijk is, is dat mensen zo snel mogelijk met hun klachten naar de huisarts gaan om te voorkomen dat klachten  verergeren of wellicht om (ernstige) klachten te voorkomen.

Daarvoor heeft stichting IGZ+ de campagne ‘Check Je Vitaliteit’ gelanceerd. Het thema van de  campagne is ‘Jouw gezondheid, jouw belang!’. De basis van deze campagne is een gratis test.

Voorlichting zorgverlener
Binnen Leefstijl Gezondheidszorg hebben de huidige zorgverleners binnen GGZ en Zorg min of meer dezelfde rol als nu. Echter, de onderlinge samenwerking zal veel groter worden. Begeleiding binnen de derde factor ‘Omgevingsfactoren’ wordt toegevoegd.

Wie zijn deze LGZ-zorg-/hulp-/dienstverleners? Mensen die werkzaam zijn binnen ggz, zorg & welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening. Denk hierbij aan professionals die werkzaam zijn binnen de ‘Welzijnssector’, op het gebied van financiële zaken (o.a. schulden) en juridische dienstverlening (o.a. echtscheiding). Je hoeft geen astronaut te zijn om volgens Leefstijl Gezondheidszorg te werken.

Politiek en bestuurders
Zorgconsumenten en zorgverleners wennen sneller aan veranderingen dan politici en bestuurders. In tegenstelling tot het klimaatakkoord zijn de eerste investeringen voor LGZ minimaal te noemen ten opzichte van de huidige gezondheidszorgkosten van € 100 miljard.

Politici dienen de huidige regels van de zorg onder de loep te nemen en de definities aan te passen aan de nieuwe norm: Leefstijl Gezondheidszorg. Dit vraagt om andere bevoegdheden, andere opleidingen van zorg-/hulp-/dienstverleners en wellicht het belangrijkste: logisch nadenken.

Zorgconsumenten zijn veel beter af met Leefstijl Gezondheidszorg, kunnen uit met een lager eigen risico en de zorgpremie zorgverzekering kan stabiel blijven de komende decennia of zelfs dalen.

Zorgverleners zijn veel beter af met Leefstijl Gezondheidszorg, diagnoses kunnen scherper worden gesteld, de begeleiding en/of behandeling beter toegespitst op de klachten en draaideurpatiënten kunnen worden voorkomen, doordat de 3 elementen van LGZ (VitaliteitQuotiënt) worden toepast en, bij voorkeur parallel, worden aangepakt (begeleiding/behandeling).

Kortom: voor de politiek is het een win-win-situatie die geld bespaard, waardoor de totale kosten post van gezondheidszorg omlaag kan zonder te bezuinigen. LGZ werkt logisch en doeltreffend waardoor besparing van kosten wordt gerealiseerd.

Leefstijl Gezondheidszorgcentra
Om LGZ succesvol te implementeren is het goed dat de zorgconsument terecht kan in proeftuinen waar LGZ-zorgverleners werken op basis van de 3 elementen van Leefstijl Gezondheidszorg. 

De hoogste tijd
Het is de hoogste tijd dat de zorgconsument, jij en ik dus, de gezondheidszorg krijgen die wij verdienen. Oftewel: beter en betaalbaar voor iedereen. Teken daarom de petitie ‘Het Roer Moet OM’ en zorg dat Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda komt.

We hebben 40.000 handtekeningen nodig en de tussenstand is 32.500. Nog ruim 7.500 te gaan.

Met positieve groet,

Martin Jan Melinga,
Voorzitter stichting IGZ+
M: 06 46 93 13 46
W: www.igzplus.nl

PS: Nu al kennismaken met Leefstijl Gezondheidszorg
Doe gratis de IGZ+ Vitaliteit TEST, klik op de afbeelding.

 

Advertentie

Open brief aan de minister van VWS

OPEN BRIEF: aan de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

23 januari 2018

Hooggeachte heer De Jonge,

Steeds vaker wordt aangetoond dat fysieke en mentale gezondheid veel met elkaar te maken hebben en worden beïnvloed door de omgeving van mensen die ziek zijn of ziek dreigen te worden. Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ Plus) is opgericht in de zomer van 2017 en start vandaag de campagne “Voorkom STRESS thuis en op het werk of school”.

A Basis3_-_home-page_-_potlood_-stress_960x500_versie_001_campagne_tekst__NLP_rood IGZPlus

In deze campagne, die start in de eHealth-week, staat burn-out centraal. Op dit moment hebben 1 op 7 medewerkers burn-out klachten. Juist burn-out is een ziekte die op het snijvlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid ontstaat en ook nog eens wordt beïnvloed door onze thuissituatie en de situatie op werk of school.

Stichting IGZ Plus pleit voor een integrale gezondheidszorg (fysiek en mentaal) inclusief complementaire hulp- en dienstverlening. Zowel voor de zorgconsument, de zorgverlener als de zorgverzekeraar valt veel te halen bij een intensieve samenwerking tussen zorgverleners uit de verschillende sectoren van IGZ Plus.

A Banner2_-_Stress_Thuis_of_op_het_werk_-_man_laptop_002A IGZPlus

Stichting IGZ Plus pleit ook voor meer aandacht voor preventie of het zo vroeg mogelijk in actie komen bij signalen van bijvoorbeeld burn-out. Het creëren van bewustzijn bij zowel de zorgconsument, de zorgverlener als zorgverzekeraars is van het hoogste belang voor een blijvend goede en betaalbare gezondheidszorg.

Stichting IGZ Plus pleit tenslotte ook voor aanpassing van wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg, omdat samenwerking tussen mentale en fysieke zorgverleners en complementaire hulp- en dienstverlening nu niet of nauwelijks is toegestaan.

A Banner2_-_Stress_Thuis_of_op_het_werk_-_vrouw_vrouw_slaapt_in_weiland_001a IGZplus

Met de voorlichtingssite www.checkjevitaliteit.nl zet stichting IGZ Plus de eerste stap naar de realisatie van bewustzijn bij zorgconsumenten. Voor de campagne is een kostenloze test ontwikkeld die online (eHealth) gedaan kan worden.

Uiteraard zijn wij bereid om in een gesprek één en ander toe te lichten. Meer informatie over de stichting, haar missie en doelstellingen treft u aan op de website www.igz.nl

cropped-basis-logo-igz-plus-nederland-groene-letter-en-plus-001-400x400.png

Voorzitter Stichting IGZ Plus
Martin Jan Melinga
M: 06 – 42 93 13 46
E: martinjan.melinga@igzplus.nl