Einde van huidige vorm Gezondheidszorg in zicht!

Introductie Leefstijl Gezondheidszorg


Opheffen van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in zicht? Dit is geen 1 april grap! Lees verder en oordeel zelf.

De huidige gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar een gescheiden gezondheidszorg. Zorg, GGZ en Welzijn zijn drie zelfstandig opererende gezondheidszorgdiensten die niet (of nauwelijks) met elkaar samenwerken en daardoor zorgen voor een onvolledige gezondheidszorg in Nederland.

Even terug in de tijd. Waarom is die Gezondheidszorg gescheiden? Omdat in de 19e eeuw artsen vonden dat geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg een andere begeleiding en/of behandeling nodig hadden.

Welzijn was er toen nog niet. De medici maakten toen de grote fout om twee belangrijke dingen te scheiden, waarvan wijsgeer en filosoof Plato (427-347 v.Chr) al zei dat het een twee-eenheid was die niet te scheiden is. Plato had en heeft gelijk. Tijd voor een nieuwe aanpak van de gezondheidszorg met werken in een drie-eenheid.

Gescheiden zorg is geen volledige zorg
Het streven naar gezondheidszorg die maximale zorg verleend, is de reden voor oprichting van Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Het doel van stichting IGZ+ is:

“Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk
realiseren van Leefstijl Gezondheidszorg in Nederland, 
dit in de ruimste zin van het woord.”

Wat betekent Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ)? Gezondheidsklachten zijn niet separaat te bekijken, de klachten van mensen bestaan (bijna) altijd uit de volgende 3 elementen:

De  3 elementen ( Mentaal | Fysiek | Omgeving ) hebben dagelijks invloed op elkaar  en staan met elkaar in verbinding. Zowel bij positieve ontwikkelingen als bij bijvoorbeeld gezondheidsklachten. Lees meer hierover via deze link https://igzplus.nl/zorgconsument-dat-bent-u.

Toelichting: met een goede mentale conditie kunnen lichamelijke klachten beter worden ‘opgevangen’. Andersom ook; ben je lichamelijk fit, kunnen klachten als burn-out en depressie veelal worden voorkomen of bijdragen aan een sneller herstel.

Omgevingsfactoren kunnen negatief of positief weken bij lichamelijke of psychische klachten. Heb je een goed sociaal netwerk (familie, vrienden e.d.) zal herstel van zowel lichamelijke als psychische klachten over het algemeen sneller verlopen.

Hoe naar Leefstijl Gezondheidszorg
Stichting IGZ+ heeft hier al jaren over nagedacht en acht de tijd rijp om nu, 1 april 2019, het plan voor het realiseren van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) te lanceren.

Gezien het feit dat de gezondheidszorg al meer dan 100 jaar op de huidige wijze werkt is op een andere manier werken wel even wennen voor de ruim 17 miljoen zorgconsumenten, de ruim 2 miljoen zorgverleners binnen LGZ en de politiek, die de gezondheidszorg dient te veranderen. Net zoals bij het klimaatbeleid (2030-2050) duurt het nog wel even voordat doelstellingen kunnen worden behaald. Het is wel noodzaak om nu te beginnen.

Voorlichting | 2019 – 2022
Voor de voorlichting neemt stichting IGZ+ 3 jaar. Dit zijn 3 belangrijke jaren om mensen uit te leggen dat iedereen beter af is met een nieuwe vorm van gezondheidszorg. De praktijk wijst uit dat een integrale aanpak nodig is om kosten te besparen en betere zorg te verlenen.

Voorlichting zorgconsument
Net zoals bij de huidige gezondheidszorg wordt de huisarts van poortwachter binnen LGZ procesbeheerder. De meeste mensen met klachten gaan en blijven naar de huisarts gaan. Wat wel belangrijk is, is dat mensen zo snel mogelijk met hun klachten naar de huisarts gaan om te voorkomen dat klachten  verergeren of wellicht om (ernstige) klachten te voorkomen.

Daarvoor heeft stichting IGZ+ de campagne ‘Check Je Vitaliteit’ gelanceerd. Het thema van de  campagne is ‘Jouw gezondheid, jouw belang!’. De basis van deze campagne is een gratis test.

Voorlichting zorgverlener
Binnen Leefstijl Gezondheidszorg hebben de huidige zorgverleners binnen GGZ en Zorg min of meer dezelfde rol als nu. Echter, de onderlinge samenwerking zal veel groter worden. Begeleiding binnen de derde factor ‘Omgevingsfactoren’ wordt toegevoegd.

Wie zijn deze LGZ-zorg-/hulp-/dienstverleners? Mensen die werkzaam zijn binnen ggz, zorg & welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening. Denk hierbij aan professionals die werkzaam zijn binnen de ‘Welzijnssector’, op het gebied van financiële zaken (o.a. schulden) en juridische dienstverlening (o.a. echtscheiding). Je hoeft geen astronaut te zijn om volgens Leefstijl Gezondheidszorg te werken.

Politiek en bestuurders
Zorgconsumenten en zorgverleners wennen sneller aan veranderingen dan politici en bestuurders. In tegenstelling tot het klimaatakkoord zijn de eerste investeringen voor LGZ minimaal te noemen ten opzichte van de huidige gezondheidszorgkosten van € 100 miljard.

Politici dienen de huidige regels van de zorg onder de loep te nemen en de definities aan te passen aan de nieuwe norm: Leefstijl Gezondheidszorg. Dit vraagt om andere bevoegdheden, andere opleidingen van zorg-/hulp-/dienstverleners en wellicht het belangrijkste: logisch nadenken.

Zorgconsumenten zijn veel beter af met Leefstijl Gezondheidszorg, kunnen uit met een lager eigen risico en de zorgpremie zorgverzekering kan stabiel blijven de komende decennia of zelfs dalen.

Zorgverleners zijn veel beter af met Leefstijl Gezondheidszorg, diagnoses kunnen scherper worden gesteld, de begeleiding en/of behandeling beter toegespitst op de klachten en draaideurpatiënten kunnen worden voorkomen, doordat de 3 elementen van LGZ (VitaliteitQuotiënt) worden toepast en, bij voorkeur parallel, worden aangepakt (begeleiding/behandeling).

Kortom: voor de politiek is het een win-win-situatie die geld bespaard, waardoor de totale kosten post van gezondheidszorg omlaag kan zonder te bezuinigen. LGZ werkt logisch en doeltreffend waardoor besparing van kosten wordt gerealiseerd.

Leefstijl Gezondheidszorgcentra
Om LGZ succesvol te implementeren is het goed dat de zorgconsument terecht kan in proeftuinen waar LGZ-zorgverleners werken op basis van de 3 elementen van Leefstijl Gezondheidszorg. 

De hoogste tijd
Het is de hoogste tijd dat de zorgconsument, jij en ik dus, de gezondheidszorg krijgen die wij verdienen. Oftewel: beter en betaalbaar voor iedereen. Teken daarom de petitie ‘Het Roer Moet OM’ en zorg dat Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda komt.

We hebben 40.000 handtekeningen nodig en de tussenstand is 32.500. Nog ruim 7.500 te gaan.

Met positieve groet,

Martin Jan Melinga,
Voorzitter stichting IGZ+
M: 06 46 93 13 46
W: www.igzplus.nl

PS: Nu al kennismaken met Leefstijl Gezondheidszorg
Doe gratis de IGZ+ Vitaliteit TEST, klik op de afbeelding.