Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus

Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, kortweg stichting IGZ+, is 28 juni 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) wordt nog nauwelijks toegepast binnen het huidige zorgstelsel en de gezondheidszorg, terwijl de toepassing van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) binnen het huidige zorgstelsel al snel kan leiden tot een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere Nederlander.

Betere gezondheidszorg
Door niet alleen te kijken naar gevolgen (symptomen), maar ook naar de oorzaak van klachten, kan de zorgconsument sneller en beter begeleid of behandeld worden door LGZ-zorgverleners.

Omdat samenwerking tussen de drie belangrijke sectoren, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening, automatisch ontstaat, leidt dit tot tijd- en geldwinst. Met Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) is de zorgconsument duidelijk beter af.

Betaalbare gezondheidszorg
Het mag duidelijk zijn dat door een snellere en betere begeleiding of behandeling van de zorgconsument, de kosten lager uitvallen. Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) werkt met parallelle begeleiding en/of behandeling, terwijl de huidige gezondheidszorg een seriële aanpak hanteert en de omgevingsfactoren hierbij niet verandert/verbetert.

Al met al kan op korte termijn, bij invoering van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) binnen de gehele gezondheidszorg, inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, een besparing worden gerealiseerd die kan oplopen tot 20% van de huidige kosten (naar schatting 200 miljard). De besparing is dus al snel 10-40 miljard. Bezuinigingen zijn dan niet meer nodig. Een win-winsituatie.

Ga voor meer informatie naar www.igzplus.nl